DOP Dokumentace SK

Od 1.7.2013 je Smernica o stavebných výrobkoch (CPD) nahradená Nariadením o stavebných výrobkoch CPR 305/2011, ktorého dodržiavanie je povinné v rámci EÚ pri stavebných výrobkov na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma ohľadom označenia CE.

Môžeme teda potvrdiť, že všetky strešné okná Balio, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, sú opatrené označením CE podľa nariadenia o stavebných výrobkoch.
Ak chcete získať technické údaje vzťahujúce sa konkrétne na vaše okná, vyplňte prosím nižšie uvedenú tabuľku s informáciami získanými priamo zo štítku nachádzajúceho sa na hornej časti krídla.