DOP Dokumentace CZ

Od 1.7.2013 je Směrnice o stavebních výrobcích (CPD) nahrazena Nařízením o stavebních výrobcích CPR 305/2011, jehož dodržování je povinné v rámci EU u stavebních výrobků na něž se vztahuje harmonizovaná evropská norma ohledně označení CE.
Můžeme tedy potvrdit, že všechna střešní okna Balio, na která se vztahuje harmonizovaná norma, jsou opatřeny označením CE podle nařízení o stavebních výrobcích.
Chcete-li získat technické údaje vztahující se konkrétně na vaše okna, vyplňte prosím níže uvedenou tabulku s informacemi získanými přímo ze štítku umístěného v horní části křídla.